Lựa chọn cắt rùa oxy-gas hay cắt plasma ?

Đặc điểm của phương pháp cắt bằng oxy gas: Hiện nay có khá nhiều phương pháp cắt, cắt bằng khí oxy khí cháy, cắt bằng que thổi than, cắt bằng plasma… Có 2 phương pháp phổ biến nhất là cắt bằng oxy gas và cắt bằng plasma. Tùy vào nhu cầu, mục địch khác nhau, […]