Màu kim hàn tig nói lên điều gì?

Khi thợ hàn tig hàn sản phẩm đa số là không để ý kim hàn mình đang sử dụng vì sao trên đầu có màu dỏ, xanh, trắng, vàng… Bài viết dưới đây giúp quý khách hiểu rõ về màu của kim hàn cũng như cách sử dụng của chúng khi hàn kim loại: inox, […]